Zdrowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Zdrowie
Mięsak z tkanek miękkich - onkolog (choroby nowotworowe)
Guz przestrzeni zaotrzewnowej. Torebka guza.
Rozpoznanie: 1/Liposarcoma - G - III guz o wymiarach
15x15x9 2/Infiltratio Neoplasmatica
Usunięcie operacyjne 12-12-2002
Proszę o wyjaśnienie rozpoznania. Jaką skuteczność będzie miało poddanie się chemioterapii? Bardzo proszę o odpowiedź.
Rozpoznanie to tłuszczakomięsak (liposarcoma) przestrzeni zaotrzewnowej, czyli dość rzadki, złośliwy guz wywodzący się z tkanki tłuszczowej. Niestety trzeba założyć, że operacja była nieradykalna (stwierdzono naciekanie torebki guza, poza tym tego typu nowotwory z reguły bardzo szeroko naciekają okoliczne tkanki). W tej sytuacji, biorąc dodatkowo pod uwagę stopień złośliwości histologicznej guza (III – najwyższy), rokowanie jest niekorzystne. Nawet jeżeli obecnie, po operacji pacjentka nie ma żadnych klinicznych i radiologicznych objawów nowotworu, należy liczyć się z tym, że choroba się wznowi. Uzupełniające leczenie onkologiczne – chemioterapia i być może radioterapia moim zdaniem jest konieczne. Niestety, obawiam się, że może ono jedynie spowolnić przebieg choroby, opóźnić moment wznowy guza, szanse na pełne wyleczenie są natomiast bardzo małe (jeśli nie: żadne). Pechowo mięsaki tkanek miękkich (bo do tej grupy należy rozpoznany guz), są nowotworami stosunkowo mało wrażliwymi na chemioterapię i radioterapię. Co gorsza, są to nowotwory na tyle rzadkie, że nikomu nie udało się zebrać na tyle dużej grupy pacjentów, aby ustalić jakiś standard leczenia (nawet nie ma pewności, że jakakolwiek chemioterapia przedłuża życie pacjentów z tą chorobą). Uważam jednak, że zawsze warto spróbować leczenia.

Z poważaniem,
lek. med. Tomasz Sarosiek
1
Pozostałe tematyPozostałe specjalności