Zdrowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:301. Error 9: Invalid character
Zdrowie

Email Drukuj PDF

Choroby ukadu krenia
Ukad Krenia - Wczesne wykrywanie chorb ukadu kreniaChoroby ukadu krenia s gwn przyczyn zgonw w Polsce i na wiecie. Umieralno w Polsce z tego powodu naley do najwyszych w Europie. Wspczesny styl ycia sprzyja niestety rozwojowi chorb ukadu krenia.

Co sprzyja zachorowalnoci ukadu krenia?
- nadcinienie ttnicze krwi (warto RR > 140/90 mmHg),
- zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyszone stenie we krwi cholesterolu cakowitego, LDL cholesterolu, triglicerydw i niskie stenie HDL-cholesterolu),
- palenie tytoniu - sprzyja chorobie wiecowej, czsto towarzyszy stresowi podnoszcemu cinienie i powodujcemu przecienie ukadu krenia
- niska aktywno ruchowa = miadyca, choroba niedokrwienna serca, zawa
- nadwaga - sprzyja chorobie wiecowej, miadycy i nadcinieniu (kady dodatkowy kilogram oznacza dla naszego serca zwikszon prac, otuszczenie serca osabia jego czynno i prowadzi do niewydolnoci).
- nieracjonalne odywianie - sprzyja nadwadze i podwyszeniu poziomu cholesterolu we krwi
- upoledzona tolerancja glukozy,
- wzrost stenia fibrynogenu,
- wzrost stenia kwasu moczowego,
- nadmierny stres,
- wiek,
- pe mska,
- obcienia genetyczne.
- Brak profilaktyki i lekcewaenie czynnikw ryzyka prowadzi do rozwoju chorb ukadu krenia, a w efekcie do niewydolnoci serca.

Kto powinien skorzysta z bada?
Adresatami bada s w szczeglnoci osoby obcione czynnikami ryzyka, zadeklarowane do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i w tym roku bdce w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku ycia, u ktrych nie zostaa dotychczas rozpoznana choroba ukadu krenia i ktre w okresie ostatnich 5 lat nie korzystay ze wiadcze udzielanych w ramach programu (take u innych wiadczeniodawcw).

Badania w ramach programu
Badania mona wykona u swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej bez skierowania, ktry zbada min. poziom cholesterolu i glukozy we krwi oraz oceni ryzyko zachorowa na te choroby.

Pomiar cinienia ttniczego
wielko cinienia ttniczego krwi podaje si za pomoc 2 liczb- pierwsza - jest zawsze wysza i oznacza cinienie skurczowe (czyli mierzone bezporednio po skurczu serca tzn., w chwili przechodzenia fali krwi przez ttnic); - druga - jest nisza i oznacza cinienie rozkurczowe (mierzone, gdy fala ttna zanika)

Prawidowa warto cinienia ttniczego: 120/ 80 mmHg
Maksymalna warto normy: 135/85 mmHg

O nadcinieniu ttniczym mwimy wwczas, gdy podczas kilkakrotnych pomiarw, dokonywanych w spoczynku, cinienie przekracza wartoci graniczne, uznane za prawidowe. Podwyszone cinienie ttnicze wywouje szereg niekorzystnych zmian w naczyniach krwiononych, sercu, nerkach i mzgu. Nie leczone moe prowadzi do udaru mzgu, choroby niedokrwiennej i zawau serca. U osb z nadcinieniem znacznie czciej ni u ludzi z prawidowym cinieniem ttniczym, wystpuje niewydolno minia sercowego i inne choroby ukadu krenia.

Okrelenie BMI
wskanik masy ciaa (mas ciaa w kg dzielimy przez wzrost w metrach podniesiony do potgi drugiej - kg/m2)

- prawidowa masa BMI 18,5-24,9
- nadwaga - BMI powyej i rwny 25
- stopie I otyoci: 30-34,9
- stopie II otyoci: 35-39,9

Badanie poziomu cholesterolu i trjglicerydw
Cholesterol jest tuszczowym zwizkiem chemicznym, niezbdnym do ycia; powszechnie dzieli si na cholesterol dobry i zy.
LDL - "cholesterol zy" - korzystny dla zdrowia jest niski poziom LDL. Jeli poziom jest zbyt wysoki zogi cholesterolu odkadaj si w ttnicach i dochodzi do przyspieszonej miadycy oraz zwenia ttnic. Nieodpowiednia dieta obfitujca w poywienie z du iloci tuszczw zwierzcych podwysza stenie cholesterolu LDL.
HDL - "cholesterol dobry", posiada waciwoci przeciwmiadycowe. Korzystny dla zdrowia jest wysoki poziom HDL.
U niektrych osb zbyt wysoki poziom cholesterolu uwarunkowany jest genetycznie, jednak w wikszoci przypadkw wysoki poziom cholesterolu jest wynikiem wadliwego odywiania. Badanie poziomu cholesterolu pozwala oceni, czy w naszym organizmie nie ma zaburze gospodarki lipidowej. W badaniu o nazwie "lipidogram" ocenia si zwykle stenie kilku parametrw: cholesterolu, cholesterolu HDL, cholesterolu LDL. Oprcz tych parametrw istotny jest jeszcze jeden: trjglicerydy. Nadmierne stenie trjglicerydw zwiksza ryzyko rozwoju miadycy i choroby niedokrwiennej serca.

Prawidowe wartoci poziomu cholesterolu i trjglicerydw:
- Cholesterol cakowity (TC) - poniej 190 mg/dl (5,0 mmol/l)
- LDL cholesterol - poniej 115 mg/dl (3,0 mmol/l)
- HDL cholesterol u kobiet - 46 mg/dl (1,2 mmol/l) i powyej
HDL cholesterol u mczyzn - 40 mg/dl (1,0 mmol/l) i powyej
Trjglicerydy (TG) - poniej 150 mg/dl (1,7 mmol/l)

1     2     3     4     5     ... dalej

Poprawiony: czwartek, 07 lutego 2013 22:47
 

Email Drukuj PDF

http://zdrowie.anauk.net/faq/

Poprawiony: wtorek, 20 listopada 2012 21:14
 

Menu witryny


reklamy